Nieuws & Publicaties

BIPT raadpleging Ontwerpbesluit toegangs- en gespreksopbouwmarkt vaste telefonie

Deze marktanalyse georganiseerd door BIPT betreft enerzijds de retailmarkt voor toegang vaste telefonie en anderzijds de wholesalemarkt voor gespreksopbouw. Dit ontwerpbesluit stelt een deregulering voor van beide markten en volgt hiermee de Europese Commissie die deze markten niet meer in haar meest recente lijst van relevante markten (aanbeveling 2014) had opgenomen.

Vind hier het antwoord van Platform Alternative Business Operators op de raadpleging.

BIPT raadpleging betreffende de analyse van de markt voor vaste gespreksafgifte

Dit ontwerpbesluit van het BIPT betreft de analyse van de markt voor vaste gespreksafgifte. Het BIPT legt zijn analyse alsook de gepaste remedies ter raadpleging voor.

Vind hier het antwoord van Platform Alternative Business Operators op de raadpleging.

Nieuwe studie over de Belgische B2B telecommarkt

Een studie uitgevoerd in opdracht van Platform Alternative Business Operators brengt de problemen van de Belgische bedrijvenmarkt in kaart en doet suggesties voor oplossingen. Ondanks de liberalisering van de markt tonen cijfers van het BIPT (2016) immers aan dat het marktaandeel van Proximus op de bedrijvenmarkt meer dan 70% bedraagt. Deze overduidelijke dominante positie staat een gewaarborgde toegang voor alternatieve operatoren tot die netwerk infrastructuur in de weg.

Tot nu toe lag de focus van beleidmakers vooral bij de residentiële markt maar het is noodzakelijk dat het BIPT actie onderneemt. Er zijn echter verschillende  factoren op al de verschillende niveaus  –  dat van de beleidsmakers, de groothandelaren, de alternatieve operatoren en de business klanten – die bijdragen aan de mededingingszorgen op de bedrijvenmarkt. Er is dus geen eenduidige oplossing om dit probleem op te lossen. Een combinatie van verschillende maatregelen zal dan ook nodig zijn om het tij te doen keren.

Vind de volledige studie hier.