Privacyverklaring

Platform Alternative Business Operators, gevestigd aan Handelsstraat 124, bus 5, te Brussel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Platform Alternative Business Operators verwerkt uw persoonsgegevens in geval u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief meedeelt telefonisch of in correspondentie


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Platform Alternative Business Operators verwerkt uw persoonsgegevens enkel om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u van onze activiteiten op de hoogte te brengen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Platform Alternative Business Operators bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Platform Alternative Business Operators verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Platform Alternative Business Operators gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Platform Alternative Business Operators en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariat@platform.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Platform Alternative Business Operators wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl/melding-van-gegevenslekken


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Platform Alternative Business Operators neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretariat@platform.be