Standpunten

1 Een competitievere telecommarkt voor bedrijven
Niet alleen voor burgers, maar ook voor bedrijven is toegang tot elektronische communicatiediensten van vitaal belang. Toch stellen zich op deze markt vandaag heel wat problemen, waarvan de oorsprong ligt in de geslotenheid in de markt. Ondanks liberalisering en regulering, blijft de Belgische bedrijvenmarkt weinig competitief. Aan de ene kant brengt dit investeringen, innovatie en het bestaan van alternatieve operatoren op de Belgische markt in het gedrang. Aan de andere kant, worden Belgische bedrijven daardoor geconfronteerd met een beperkt aanbod aan operatoren en diensten en hoge prijzen. Het Platform ijvert voor een  juridische, fiscale en socio-economische omgeving waarin de markt inzake infrastructuur-, telecom- en multimediadiensten zich optimaal kan ontwikkelen.

2 Toegang tot het Proximusnetwerk
Onze voornaamste doelstelling is dat er adequate toegangsverplichtingen worden opgelegd aan de dominante operator. In België zijn operatoren grotendeels afhankelijk van gereguleerde toegang tot de koper- en glazvezelnetwerken van Proximus. Adequate en billijke toegangsvoorwaarden moeten alternatieve operatoren toelaten om te kunnen concurreren.